Novinky

datum: 25.05.2020
nadpis: Informace pro maturanty – klasifikace za 2. pololetí, vysvědčení, posudky MP
autor: PaedDr. Alena Budínová
email: budinova@pekargmb.cz

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. vychází hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/20


a) z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy


b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku


c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy


d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/20.


Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.


Vysvědčení za 2 pololetí školního roku 2019/20 si mohou maturanti vyzvednout v pátek 29.5.2020 na sekretariátu školy od 7:00 - 13:00 hod. V případě nevyzvednutí vysvědčení v uvedený den bude vysvědčení předáno po absolvování didaktického testu z Čj v úterý 2.6.2020.


Posudky maturitních prací si mohou žáci vyzvednout v uvedené dny společně s vysvědčením.


http://www.pekargmb.cz/