Novinky

náhled_foto
Přiložené foto.
datum: 13.09.2023
nadpis: Amazonka - 23 let od objevu pramenů českými expedicemi
autor: Mgr. Veronika Klatovská
email: klatovska@pekargmb.cz
Studenti našeho gymnázia navštívili 12. 9. 2023 přednášku o objevování pramenů Amazonky, pořádanou na ŠAVŠ Mladá Boleslav. Získali mnoho poznatků i zážitků prostřednictvím vyprávění pana prof. RNDr. Bohumíra Jánského.
„Amazonka: objev pramenů českými expedicemi“
Celkem 10 expedic z různých zemí hledalo po celé 20. století hlavní pramen největší řeky světa. Podařilo se to až českým expedicím z Přírodovědecké fakulty UK pod vedením prof. Janského. Jeho tým prozkoumal území na jihu Peru a za pomoci družicových a leteckých snímků vytvořil první mapy pramenné oblasti. Hlavním motivem expedic byla skutečnost, že autorem první rukopisné mapy Amazonky byl český jezuita Samuel Fritz, rodák z Trutnova a absolvent Karlovy univerzity.
Za přednáškovou činnost na peruánských univerzitách a organizaci expedic k pramenům Amazonky obdržel prof. Janský nejvyšší státní vyznamenání Peru s právem užívat šlechtický titul „Komtur“.

http://www.pekargmb.cz/