Novinky

náhled_foto
Přiložené foto.
datum: 16.11.2023
nadpis: Energetická olympiáda
autor: Cymorková
email: cymorkova@pekargmb.cz
Školní kolo energetické olympiády, kterého se zúčastnilo 6 tříčlenných týmů naší školy z celkového počtu 623 týmů z celé České republiky, se uskutečnilo 13. října 2023.

Do celostátního finále se probojovaly 2 naše týmy - tým Dlouhý, Široký a Bystrozraký ve složení Klára Rudolfová, Ondřej Zapletal a Matěj Novák a tým Gambling addicts ve složení Daniel Wolf, Pavel Kleandr a David Pečenka.

Finále proběhlo na FEL ČVUT v Praze ve dnech 9. - 10. listopadu 2023. Studenti se nejdříve účastnili 6 přednášek odborníků z praxe na aktuální témata. Například se dozvěděli od Ing. Karla Vinklera, MBA ze společnosti Čeps o Energetice budoucnosti. O Biometanu a vodíku v plynárenství přenášel p. Michal Ostatnický ze společnosti GasNet. Daniel Kašpar seznámil účastníky soutěže s budoucností energetických sítí.

Po přednáškách následovala volba tématu a jeho zpracování do 4 minutové prezentace. Nešlo však o referát, ale o řešení zvoleného problému. Na zpracování dostali studenti 5 hodin, po celou dobu mohli konzultovat s odborníky z praxe. Celkem se hodnotil nápad, originalita, realizovatelnost, finanční rozvaha, zpracování prezentace, přednes a nakonec i schopnost reagovat na otázky porotců. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Tým Dlouhý, Široký a Bystrozraký se umístil v první desítce výsledkové listiny. Gratulujeme!

http://www.pekargmb.cz/