all news (cz)

Info about courses

The school has a three hundred year tradition and is named after an important Czech historian ; it provides high-school education finishing with an advanced level final exam in the following study subjects:


Dr. Josef Pekař was born on the 12th April 1870 in the village of Malý Rohozec near Turnov. In 1880 he left his Turnov school for the Gymnasium School in the town of Mladá Boleslav. After leaving the Gymnasium, he studied at Charles University and was awarded the title of Doctor of Philosophy , subsequently becoming a secondary-school teacher of history and geography at Gymnasium in Mladá Boleslav. Later, he received a degree to teach at Prague university and was nominated a full professor of Czechoslovak History. In the following years he was elected Dean of the Philosophical Faculty of Charles University, and in 1931 he became Rector. He was also proposed for the post of Czechoslovak President. He died on 23rd January 1937 and was buried in the small village of Jenišovice near Turnov.
Prof. Dr. J. Pekař
1870-1937

School management

What do we offer?

Všestranné středoškolské vzdělání ukončené maturitou

Maturita

více informací

knihovnu s čítárnou a studovnou

Knihovna

více informací

obědy ve vlastní školní jídelně a občerstvení ve školním kiosku

Školní jídelnu

více informací

výbornépodmínky pro tělesnou výchovu a sportovní činnist

Sport

více informací

spolupráce se školami ve Francii, Německu a Slovensku

Zahraniční spolupráce

více informací

výuku cizích jazyků ve skupinách rozdělených podle úrovně znalostí

Výuka cizích jazyků

více informací

profilaci studia prostřednictvím volitelných předmětů

Profilace studia

více informací

přípravu pro studium na všech typek vyšších odborných škol a vysokých škol

Příprava na VŠ

více informací

moderní specializované učebny, laboratoře a počítačové učebny

Moderně vybavené učebny

více informací

možnost bezplatného psychologického poradenství u školního psychologa

Školní psycholog

více informací

mimoškolní aktivity a kulturní, sportovní a počítačové kroužky

Kroužky

více informací

možnost aktivně se zapojit do fungování školy prostřednictvím studentského parlamentu

Školní parlament

více informací

We cooperate