Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.

Informace pro maturanty – klasifikace za 2. pololetí, vysvědčení, posudky MP

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. vychází hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/20


a) z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy


b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku


c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy


d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/20.


Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.


Vysvědčení za 2 pololetí školního roku 2019/20 si mohou maturanti vyzvednout v pátek 29.5.2020 na sekretariátu školy od 7:00 - 13:00 hod. V případě nevyzvednutí vysvědčení v uvedený den bude vysvědčení předáno po absolvování didaktického testu z Čj v úterý 2.6.2020.


Posudky maturitních prací si mohou žáci vyzvednout v uvedené dny společně s vysvědčením.

Autor: PaedDr. Alena Budínová, email: 
25.05.2020 Tisk zprávy

Maturitní rozpisy 4.C, 8.O

foto

Rozpisy na druhý maturitní týden – viz přílohy.


V případě kolize maturitní zkoušky žáka s přijímací zkouškou na VŠ bude škola vydávat potvrzení o konání MZ.


Gym Pekaře


Příloha *.pdf Příloha2 *.pdf
Autor: Alena Budínová, email: 
21.05.2020 Tisk zprávy

Maturitní rozpisy 4.A, 4.B

foto

Rozpisy na první maturitní týden - viz přílohy.


V případě kolize maturitní zkoušky žáka s přijímací zkouškou na VŠ bude škola vydávat potvrzení o konání MZ.


Gym Pekaře


Příloha *.pdf Příloha2 *.pdf
Autor: Alena Budínová, email: 
21.05.2020 Tisk zprávy

Informace pro maturanty - maturita 2020

foto

    Na základě vyhlášky č. 232/2020 Sb. ředitel školy vyhlašuje změny v konání MZ:


Termíny maturit:


a/ písemná část MZ:
1.6.2020 DT Ma, Aj
2.6.2020 DT Čj, Nj, Rj, Šj
3.6.2020 DT Ma+ 


b/ ústní část MZ:
1.maturitní týden: 15. – 19.6.2020, třídy 4.A, 4.B
2.maturitní týden: 22. – 26.6.2020, třídy 4.C, 8.O


Jmenování maturitních komisí zůstává v platnosti.


Změna termínů souvisejících s maturitní zkouškou: -Podání žádosti k nahrazení profilové zkoušky z cizích jazyků: 21.5.2020


Povolené pomůcky k písemné části MZ:
DT z Čj: pouze psací potřeby; průkaz totožnosti
DT z Cj: pouze psací potřeby; průkaz totožnosti
DT z Ma: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; psací potřeby; průkaz totožnosti


Při první docházce na didaktický test bude maturant odevzdávat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (Ke stažení zde!)


Kritéria hodnocení a Jednotné zkušební schéma – viz přílohy.


Příloha *.pdf Příloha2 *.pdf
Autor: PaedDr. Alena Budínová, email: 
14.05.2020 Tisk zprávy

Konzultace 4. ročník a 8.O od 11.5.2020

foto
Vážení studenti,
od pondělí 11. 5. jsou pro Vás připraveny konzultace z maturitních předmětů. Základní koncept systému konzultací je nastaven tak, aby v dopoledních hodinách probíhala ONLINE forma zejména prostřednictvím programu Meet a odpoledne byl vyhrazen prostor pro prezenční formu setkávání ve škole.

Všechny informace naleznete v příloze PDF!

Gym Pekaře
Příloha *.pdf
Autor: Petr Bárta, email: 
09.05.2020 Tisk zprávy