Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.

O pečeť Josefa Pekaře – celkové výsledky

foto

Od kaple svatého Stapina na Klokočce k pomníku Jana Nepomuka Krouského v Katusicích, odtud zpět na sever až na vrchol Mužského a na závěr přes údolí Jizery do Kláštera Hradiště nad Jizerou - těmito zastaveními museli projít účastníci celoroční dějepisné soutěže O pečeť Josefa Pekaře, která vyvrcholila 28. června slavnostním vyhlášením a rozdáním knižních odměn. Samozřejmě nescházely ani Pekařovy pečetě - za jejich návrh a obsluhu 3D tiskárny srdečně děkujeme kolegyni Jarmile Novákové.


Velkou gratulaci si zaslouží nejen absolutní vítězka, Gabriela Hanusová ze 2. A, ale všichni účastníci, kteří absolvovali tuto pouť po zajímavých historických místech Mladoboleslavska. Kompletní výsledky i správné řešení posledního kola soutěže naleznete v příloze.


Děkujeme za účast a těšíme se zase v příštím roce - zajímavých míst je totiž kolem nás opravdu nepřeberné množství, stačí se jen dívat správnýma očima!

Příloha2 *.pdf
Autor: Předmětová komise dějepisu, email: 
28.06.2022 Tisk zprávy

Po stopách mladoboleslavské meziválečné architektury

foto

Dne 21. června se studenti se zájmem o historii zúčastnili dějepisné vycházky po Mladé Boleslavi. Jejím tématem byla meziválečná architektura, především stavby od architektů Františka Jandy a Jiřího Krohy. Účastníci se seznámili s funkcionalistickým stylem, navštívili budovu České spořitelny a Střední průmyslové školy (zde vystoupali dokonce až na střechu), dozvěděli se něco o sochařství z tohoto období a na závěr si v mladoboleslavském archivu prohlédli plány a výkresy vybraných meziválečných budov.


Velké poděkování patří paní inženýrce Renatě Zachovové, vedoucí místní pobočky České spořitelny, a paní magistře Věře Svárovské, zástupkyni ředitele průmyslové školy, které nás provedly zákoutími obou architektonicky cenných budov, a konečně archiváři, panu magistru Janu Juřenovi, jenž připravil k nahlédnutí dobové dokumenty a zájemcům představil fungování archivu.


Karolína Hošková s přispěním účastníků ze 4. O

Autor: Ladislav Futtera, email: 
24.06.2022 Tisk zprávy

První rok s vévodou

foto

Naše škola má za sebou první rok v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Mladým lidem pomáhá překročit vlastní stín ve čtyřech oblastech: rozvoj talentu, sport, dobrovolnická činnost a vícedenní expedice do neznámého terénu.


Do DofE se zapojilo 54 žáků, kteří celkem zaznamenali úctyhodných 2403 hodin smysluplné činnosti nad rámec školního rozvrhu. Hrdí jsme především na 607 hodin dobrovolnictví – pomoci v nemocnici, pořádání akcí pro děti ze speciální školy, vedení kroužků nebo třeba úklidu přírody.


Za sebou máme také první dvě ostré expedice – první etapu poutní cesty Blaník – Říp a přeshraniční túru ze Špindlerova Mlýna k severskému kostelu Wang na polské straně Krkonoš. Statistiky DofE na GJP a reportáž z krkonošské expedice najdete v příloze.


Děkujeme všem, kteří se do programu zapojili, a také Nadačnímu fondu ŠKODA Auto za štědrou finanční podporu. Má to cenu!

Příloha2 *.pdf
Autor: Mgr. Michal Bělka, email: 
24.06.2022 Tisk zprávy

Den literární kreativity

foto

"Děkuji za celý dnešní den a organizaci akce, budu dlouho vzpomínat!" těmito slovy se s Mladou Boleslaví rozloučila spisovatelka Anna Bolavá, čestný host druhého Dne literární kreativity na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře.


Letošní celodenní tvoření, uspořádané v předvečer narození Františka Gellnera, bylo zaměřeno tematicky na propojení světa postav a dějové linie: po workshopu, kde si 26 účastníků kroužku tvůrčího psaní mohli vyzkoušet vznik svérázných postav, interakci s fiktivním prostředím, nebo zapeklitosti mezilidských vztahů (byť smyšlených), následovala relaxační část. V ní se autoři a autorky nalezli vhodné zákoutí parku Na Výstavišti a zde diskutovali s lektorem Adamem Krupičkou a spisovatelkou Annou Bolavou, nositelkou ceny Magnesia Litera.


Následovalo vyhlášení Cen Akademie literární kreativity: v aule školy, za účasti studentů, pedagogů, ředitele a čestných hostí, si sošku převzala Nela Kučerová (kategorie Poietikos), Kristina Hlaváčková (kategorie Noéma) a Barbora Kancnýřová (kategorie Aisthetikos). Nepřítomnou vítězku kategorie Katharsis, Kristýnu Prchlíkovou, zastoupil spolužák.


Odměnou za celodenní práci bylo autorské čtení Anny Bolavé z oceňovaných próz - Do tmy, Ke dnu a Před povodní. Kulturní zážitek si v pátečním podvečeru přišlo vychutnat i několik zájemců z řad veřejnosti.


Řada snímků našich talentovaných fotografů, zápis do pamětní knihy Akademie, tři podepsané svazky pro školní knihovnu, ale také mnoho cenných rad pro začínající autory a autorky. Druhý ročník dne mladých spisovatelů se sice uzavřel, ale již nyní visí ve vzduchu mnoho otazníků - kdo ze známých literárních tváří bude hostem příští rok? Jaká nová literární díla budou oceněna? Na mnoho takových dotazů naleznete již brzy odpověď na webu kroužku (alk.academy).

Autor: Adam Krupička, email: 
23.06.2022 Tisk zprávy

O pečeť Josefa Pekaře – zadání čtvrtého kola

foto
Dějepisná soutěž O pečeť Josefa Pekaře míří do finále! Z vrcholu Mužského, kolem něhož se točilo zadání třetího kola, je tak dobrý výhled, že byste z něho dohlédli až k místu, které se skrývá ve čtvrtém, závěrečném kole. Poznáváte ho? Pokud ano, posílejte odpovědi na nové soutěžní otázky do pondělí 20. června na e-mail futtera@pekargmb.cz. Příloha2 *.pdf
Autor: Předmětová komise dějepisu, email: 
14.06.2022 Tisk zprávy