Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.

Žádosti o přezkum - společná část MZ

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (včetně formuláře žádosti) - viz přílohy.
Příloha *.pdf Příloha2 *.pdf
Autor: PaedDr. Alena Budínová, email: 
10.06.2020 Tisk zprávy

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

foto

Vážení rodiče a milí uchazeči,


sledujte prosím pozorně všechny níže uvedené změny, které jsou rozhodující pro letošní přijímací řízení.


Pokusíme se na všechny zásadní momenty upozornit.


Další informace naleznete i na webu:


http://uchazeci.pekcloud.cz/ucha 


čtyřleté studium: pondělí 8. června 2020

osmileté studium: úterý 9. června 2020

Gym Pekaře


Příloha *.pdf
Autor: Petr Bárta, email: 
18.05.2020 Tisk zprávy

Organizace výuky od pondělí 8. 6. 2020

foto

Vážení studenti,


od pondělí 8.6.2020 bude pokračovat již aplikovaný model online výuky v dopoledních hodinách dle domluvených termínů u jednotlivých vyučujících.


Na základě dohody s jednotlivými vyučujícími je možné v odpoledních hodinách (tj. od 14.00 hod.) domluvit prezenční konzultace nebo třídnické hodiny v budově školy za předpokladu splnění všech mimořádných opatření, se kterými Vás seznámí daný vyučující.


Pravidelná prezenční výuka již nebude do konce června probíhat.


O dalších organizačních událostech k závěru školní roku 2019/20 Vás budeme informovat.


 


Gym Pekaře

Autor: Petr Bárta, email: 
03.06.2020 Tisk zprávy

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

foto

Ve středním vzdělávání a vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.


Ve středním vzdělávání může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.


Gym Pekaře

Autor: Petr Bárta, email: 
03.06.2020 Tisk zprávy

Logo pro plesy 2021

foto

Vyhrajte lístky na ples! Stačí zapojit fantazii a vymyslet logo pro plesy 2021! Více v příloze PDF! V.F.

Příloha2 *.pdf
Autor: Mgr. Vladěna Floriánová, email: 
01.06.2020 Tisk zprávy