Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


CO JE ACTIVE CITIZENS?

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj škol jako center komunitního života a tvorba nové metodiky. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době je do projektu zapojeno 30 středních škol z celé republiky.

JAK PROJEKT PROBÍHÁ?

Každá škola je zastoupena dvěma učiteli. Během úvodního setkání a tří seminářů si tito učitelé zážitkovou formou osvojí praktické techniky, jak studenty vést k lepšímu poznání sebe sama, vztahů v jejich okolí, své vlastní komunity a k zapojení do komunitního dění.
Učitelé na svých školách vytvoří studentské týmy (tým může být složen ze studentů různých ročníků nebo třeba jen jedné třídy). Studenti na každé škole za pomoci učitelů analyzují situaci v jejich komunitě, definují její potřeby a oslovují externí partnery pro spolupráci(např. orgány státní správy, komerční subjekty, nebo neziskové organizace). Spolu s nimi pak hledají řešení vybraného tématu. Poté nastává fáze přípravy a realizace vlastních projektů, které konkrétním způsobem přispějí ke zlepšení života v komunitě. Spolupráce mezi školou a partnery na vlastním projektu vede k vytvoření dlouhodobých a oboustranně přínosných vztahů.
Celý cyklus je ukončen závěrečným setkáním učitelů a zástupců studentských týmů, které je zaměřeno na výměnu a sdílení zkušeností a diskuzi s odbornou veřejností. V průběhu celého cyklu mají učitelé, pokud chtějí, možnost zapojit se a přispět k tvorbě nové metodiky komunitního vzdělávání pro české střední školy. Tato metodika bude doplněna dokumentárním filmem, který vzniká v průběhu celého projektu.
Myšlenkově metodika vychází z metodiky programu rozvoje komunit Active Citizens, kterou organizace British Council používá v několika desítkách zemí světa. Více najdete na: http://activecitizens.britishcouncil.org.
Zdroj: http://www.activecitizens.cz/
logo.gif, 20kB