Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


logo.gif, 20kB

Projekt PekarEdu

logo projektu - tisk.JPG, 38kB Projekt PekarEdu CZ.1.07/1.5.00/34.0251
Projekt je spolufinancován z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.


ŽADATEL:
GYMNÁZIUM DR. JOSEFA PEKAŘE MLADÁ BOLESLAVOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 7.1, Oblast podpory 7.1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.


Účastníci projektu:
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav


Doba trvání projektu:
24 měsíců. 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014

Výběrová řízení v projektu již realizovaná:

Název zakázky 01:

Nákup stolních PC, serveru a síťových komponentů pro projekt PekarEDU, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0251

Předmět zakázky:

dodávka zboží a služeb

Datum vyhlášení zakázky:

3. 8. 2012

Název/ obchodní firma zadavatele:

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav

výsledek 01

Název zakázky 02:

„Nákup školení interaktivní a prezentační techniky pro projekt PekarEDU, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0251“

Předmět zakázky:

dodávka zboží a služeb

Datum vyhlášení zakázky:

27. 9. 2012

Název/ obchodní firma zadavatele:

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav

výsledek 02

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0251

Název projektu:

PekarEDU, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0251

Název veřejné zakázky 03:

„Nákup prezentační techniky pro projekt PekarEDU, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0251“

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Dodávka techniky (HW a SW)

Datum vyhlášení veřejné zakázky:

2. 12. 2013

Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma:

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav (příspěvková organizace)

výsledek 03


Gymnázium Dr. J. Pekaře v projektu PekarEdu CZ.1.07/1.5.00/34.0251 zpracovává v rámci šablon I/2, III/2 a IV/2 digitální učební materiály (DUM) pro tyto oblasti ŠVP:

ŠABLONA I/2
Matematika a její aplikace, volitelné předměty

ŠABLONA III/2
Jazyk a jazyková komunikace, volitelné předměty, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví

ŠABLONA IV/2
Český jazyk a literatura, volitelné předměty (Jazyk a jazyková komunikace)


Všechny vytvořené „DUMy“ jsou sdíleny v rámci intranetu školy a v případě vašeho zájmu o tyto materiály se můžete obrátit na sekretariát školy, kde po předchozí domluvě budou k dispozici v požadovaném formátu (PDF, PPT, XLS, DOC, flipchart …). Pro další informace se můžete obrátit i na email: barta@pekargmb.cz

Přehled jednotlivých DUMů naleznete v souborech PDF zde:
Český jazyk a literatura Dějepis Anglický jazyk Německý jazyk Španělský jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika
Společenské vědy Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Hudební a výtvarná výchova Český jazyk gramotnost Matematika gramotnost


Kontakt:
Manažér projektu Mgr. Petr Bárta – barta@pekargmb.cz (tel. +420 326 375 964)