Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg, 132kB

Pekar ŠABLONY 2020


Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016467
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP


Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

¨
Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Podpora celkem: 2 078 200,00 Kč


Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg, 131kB