Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


logo.gif, 20kB

Projekt Pekar57

logo projektu - tisk.JPG, 38kB

logo_langmaster.jpg, 14kB

Projekt Pekar57 CZ.1.07/1.1.00/57.1244

Projekt je spolufinancován z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.


ŽADATEL:
GYMNÁZIUM DR. JOSEFA PEKAŘE MLADÁ BOLESLAV


Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

 

Klíčové aktivity v projektu:

 

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském  jazyce formou „blended learningu“.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického / německého / francouzského jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.

 

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Výukový systém musí obsahovat možnost studia anglického / německého / francouzského jazyka v různých úrovních SERRJ.

 

Realizace aktivity spočívá v tom, že škola zavede do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického / německého / francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu.

 

Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupin 20-ti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu.

 

Po dobu využívání blended learningu bude učitel poskytovat žákům podporu.

 

Součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným kurzům, včetně zaškolení učitele anglického / německého / francouzského jazyka v práci se systémem. Ve výuce lze šablonu využít v rámci povinných i volitelných předmětů. K zavedení kombinovaného interaktivního výukového systému využije škola své vybavení ICT technikou nebo ICT zařízení, která jsou ve vlastnictví žáků v době realizace šablony.

 

Účastníci projektu:
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav


Doba trvání projektu:
24 měsíců. 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

 

Kontakt:
Manažér projektu Mgr. Petr Bárta –
barta@pekargmb.cz (tel. +420 326 375 964)

 

Informace pro zapojené studenty:

V rámci projektu Pekar57 mají někteří studenti (žáci) v období listopad 2015 – červen 2016 možnost využít prostředí Langmaster pro výuku jazyku online – metodou „Blended learning“.

Zde je odkaz pro vstup do online výukového prostředí:

http://blended.langmaster.cz/

Vstupní heslo Vám předají vyučující daného jazyka (angličtina, němčina, francouzština).

V příloze naleznete podrobný návod PDF.

Pozor, pro část některých lekcí je zapotřebí záznam zvuku (mikrofon připojený k PC). Tyto části prosím realizujte na zařízení, které umožňuje záznam zvuku (notebook, tablet, domácí PC s mikrofonem, školní PC se sluchátky, apod.)

Přeji hodně nových znalostí.