Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


logo

Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti IT ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 realizuje projekt
s názvem: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti IT ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací registračním číslem: CZ.1.07/3.2.11/03.0169
Od 1. 1. 2014 realizujeme po dobu dvanácti měsíců výše uvedený projekt, jehož hlavním cílem je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji zvýšením kvality a rozsahu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, podpořením provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvořením vzdělávacího programu ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací.


Cíle projektu:
- tvorba nabídky odborného vzdělávání rozvíjejícího odborné kompetence účastníků dalšího vzdělávání,
- vytváření a rozšíření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů ve Středočeském kraji
- usnadnit zájemcům o další vzdělávání získat dílčí kvalifikaci Správce operačních systémů pro malé a střední organizace,
- vytvořit ucelený systém interaktivních vzdělávacích materiálů a modulární systém vzdělávacích kurzů, který účastníkům dalšího vzdělávání umožní efektivní přípravu na vykonání dílčí zkoušky Správce operačních systémů pro malé a střední organizace. V rámci tohoto systému, prostřednictvím pilotního ověřování vzdělávacích kurzů, budou účastníci pilotního ověřování cíleně připraveni na složení dílčí zkoušky, jejíž vykonání bude účastníkům pilotního ověřování nabídnuto,
- prostřednictvím zapojení konzultanta podpořit oblast dalšího vzdělávání za účelem dosažení souladu mezi nabídkou dalšího vzdělávání a požadavky trhu práce, - rozvoj vzdělávacího programu pro vzdělávání účastníků dalšího vzdělávání na Gymnáziu,


Cílová skupina:
Cílovou skupinou projektu je 30 osob - účastníků dalšího vzdělávání, tzn., že se jedná o osoby po prvním vstupu na trh práce.

Cílů dosáhneme vytvořením a následným pilotním ověřením vzdělávacího programu připravujícího účastníky dalšího vzdělávání ze Středočeského kraje na složení zkoušky k uznání dílčí kvalifikace Správce operačních systémů pro malé a střední organizace. Vzdělávací program bude finálně upraven na základě výsledků pilotního ověření - zpětné vazby od cílové skupiny.


Časový harmonogram
Zahájení pilotního ověřování bude zahájeno v měsíci červnu 2014. Rozsah kurzu je 125 hodin prezenční výuky a 75 hodin e-learningové výuky prostřednictvím Moodle.
Každá osoba absolvuje 1-9 kurzů dle svých vzdělávacích potřeb. Zájemcům bude umožněno jako výstup pilotního ověření provedení zkoušky ověřující dosažení dílčí kvalifikace Správce operačních systémů pro malé a střední organizace.

Distanční část v Moodle

Odkazy na soubory v PDF:

Osnovy jednotlivých kurzů

Přihláška do kurzu

Nábor cílové skupiny

Aktuální informace k projektu z 2. 9. 2014

Závěrečný článek