Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


logo.gif, 20kB

Další vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav.

Dne 21. února 2012 jsme začali realizovat vzdělávací projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav.“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.48/01.0018, jehož aktivity jsou hrazeny z finančních prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky. Projektová žádost byla podávána, do Výzvy č. 1 pro Grantové projekty – oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu zvýšit úroveň výuky a zvýšit atraktivitu výuky pro studenty prostřednictvím zvýšení kvalifikace pedagogického sboru, jeho proškolením v oblastech kurikulární reformy, využívání ICT ve výuce a ve výuce cizích jazyků za pomoci ICT, a tím udržet vysokou úroveň Gymnázia.
Projektové vzdělávací aktivity jsou určeny pro 38 pedagogických pracovníků, kteří se v následujících 12 měsících postupně proškolí ve výše uvedených oblastech, a to jak v prezenční formě, tak prostřednictvím e-learningu. V současné době probíhá tvorba 12 prezenčních kurzů zaměřených na využívání ICT ve výuce a oblasti kurikulární reformy a e-learningu zaměřeného na využívání ICT ve výuce, jeden prezenční kurz již byl pilotně ověřen částí cílové skupiny pedagogických pracovníků. Vytvářené produkty budou v průběhu projektu akreditovány MŠMT v režimu DVPP.
Celkem je pro naše pedagogické pracovníky připraveno 182 vyučovacích hodin prezenčního vzdělávání a 42 vyučovacích hodin e-learningu. O další aktivity projektu budeme postupně tuto sekci aktualizovat.
http://elearning.pekargmb.cz/

logo.gif