Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


erasmu_plus_a_skola.png, 102kB

Erasmus +

Název projektu: Go, Pekar, Go!
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000014209
Doba trvání projektu: 30. 12. 2021 – 30. 6. 2023

V letech 2022 až 2023 se Gymnázium Dr. Josefa Pekaře poprvé zapojuje do programu Erasmus+ a vysílá své zaměstnance s podporou Evropské unie na zahraniční kurzy a stáže. Projekt vychází z potřeb školy i jednotlivých účastníků. Na počátku našeho rozhodování o podání projektu excelovala výzva zapojit naši školu do mezinárodních projektů s vizí budoucích výměnných pobytů pro naše učitele a studenty.

Jako postupné cíle jsme zvolili zkvalitnění výuky pomocí nových metod a pracovních zkušeností, navázání a obnovení strategických partnerství a rozšíření kulturně-profesního povědomí učitelů.

  • Chceme, aby naše škola, její studenti i učitelé byli plnohodnotní partneři na evropském trhu práce ve všech směrech.
  • Věříme, že profesní a osobnostní rozvoj učitelů a jejich celoživotní vzdělávání je nezbytný nástroj proti vyhoření.
  • Uvědomujeme si, že učitel, který se vzdělává, cestuje, sbírá zkušenosti, které následně sdílí se svými studenty, kolegy a implementuje je do výuky, je zdrojem inspirace pro své studenty.

Tento projekt nám umožní vyslat vyučující naší školy na jazykové kurzy, díky kterým dojde ke zlepšení jejich jazykových dovedností a následně možnosti používat nabyté dovednosti jako nástroj pro práci ve svém oboru. Chceme zkvalitnit výuku pomocí nových metod a pracovních zkušeností. Vyslaní vyučující na jednotlivé kurzy po návratu budou sdílet a implementovat nové metody a pracovní postupy. Dále očekáváme navázat a obnovit strategická partnerství pomocí stínování.

V rámci projektu se uskuteční:
  1. kurzy anglického jazyka pro učitele – nejazykáře
  2. metodické kurzy v oblasti informatiky: programování a robotika, gamifikace výuky a rozšířená realita
  3. metodický kurz prohlubující povědomí o moderních pedagogických metodách a inovativních postupech k efektivní výuce španělského jazyka a kulturních reálií
  4. metodický kurz o finském vzdělávacím systému, jehož hlavními tématy jsou školní inovace, pozitivní pedagogika, učitel nebo žák v centru výuky, informační technologie a digitalizace implementované do vyučovacího procesu.
  5. stínování vyučujících německého jazyka na gymnáziích v Mannheimu, Drážďanech a Garmisch-Partenkirchenu
  6. besedy, přednášky a další akce zaměřené na sdílení zkušeností účastníků projektu